IN MEMORIAM

FI & EE LCCH EE DVM-17
Nurkkaniityn Ee Tuu Kuuloonkaan